Gulpen: Willem Vliegenstraat 17, 6271 DA
info@rechtshulp-heuvelland.nl

7. Privacy verklaring

Gratis Juridisch Advies Voor Iedereen

 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Rechtswinkel Heuvelland gevestigd te Gulpen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41077467, hierna te noemen: SRH.

 

Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@rechtswinkel-heuvelland.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

 

Uw contactgegevens bewaren zodat medewerkers contact met u kunnen opnemen en wij uw belangen kunnen behartigen in uw zaak. ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming 5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin u zich meldt met uw probleem Enkel medewerkers van SRH
Administratie ·   Bovenstaande gegevens plus

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Toestemming 5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin u zich meldt met uw probleem ·   Belastingdienst (enkel als dit uit een wettelijke plicht volgt)

·   Raad voor de Rechtspraak
(als deze om onze bankafschriften vraagt ter controle van onze subsidie aanvraag)

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren ·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

 

Gerechtvaardigd belang Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.

 

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools (Google Analytics)

Contactgegevens van medewerkers (tbv reguliere werkzaamheden en organisatie van reünies) ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Er zijn slechts een beperkt aantal gevallen waarin uw gegevens aan derden verstrekt (kunnen) worden. Zonder uw toestemming verstrekt SRH alleen uw gegevens als SRH wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht SRH te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij SRH op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de SRH deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van SRH hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

SRH treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van SRH. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. SRH raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

SRH past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. SRH raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal SRH u via de website te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of u SRH wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:         Stichting Rechtswinkel Heuvelland, t.a.v. het bestuur

E-mail:                          info@rechtswinkel-heuvelland.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

We gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten werken