Gulpen: Willem Vliegenstraat 17, 6271 DA
info@rechtshulp-heuvelland.nl

1. Over SRH

Gratis Juridisch Advies Voor Iedereen

WIE ZIJN WIJ?

Per 2020 is de naam van Rechtswinkel Heuvelland gewijzigd in Rechtshulp Heuvelland. Dit om beter tot uitdrukking te brengen dat er gratis juridische hulp verleend wordt.

GESCHIEDENIS

Stichting Rechtswinkel Heuvelland is in 1986 opgericht door rechtenstudenten van de Universiteit Maastricht. Het doel van de studenten was om gratis diegenen te adviseren en te begeleiden die de middelen en/of de kennis niet hebben om hun juridische problemen zelf op te lossen.

De medewerkers van de rechtswinkel zijn allemaal vrijwilligers en bestaan deels uit afgestudeerde juristen en deels uit gevorderde rechtenstudenten.

WAT DOEN WIJ?

SRH biedt gratis juridische hulp aan mensen met een juridische vraag of probleem. Deze hulp kan verschillende vormen aannemen. Voornamelijk houden wij ons bezig met:

1. het geven van juridisch advies en het verstrekken van juridische informatie;

2. het doorverwijzen van cliënten naar een advocaat of andere instantie;

3. het schrijven van brieven, bezwaar- of beroepschriften;

4. het voeren van kantonprocedures (met name zaken met een klein financieel belang).

VOOR WIE?

Iedereen kan bij de rechtswinkel terecht met al zijn of haar juridische vragen of problemen. Het doel bij oprichting was om met name de mensen met beperkt inkomen te voorzien van goede juridische hulp, dit doel nog steeds het hoofddoel maar in principe kan iedereen terecht bij de rechtswinkel.

Daarop bestaan slechts drie uitzonderingen:

1. de rechtswinkel behandelt in principe alleen vragen m.b.t. Nederlands recht;

2. de rechtswinkel behandelt geen vragen m.b.t. fiscaal recht (bijvoorbeeld belastingen);

3. de rechtswinkel kan uw zaak niet in behandeling nemen indien onze medewerkers reeds de belangen van uw wederpartij behartigen.

WERKWIJZE

Tijdens het inloopspreekuur op maandagavond (19:30-20:30 uur) in Gulpen kunt u gewoon langskomen; u hoeft geen afspraak te maken.

U kunt uw vragen ook per e-mail stellen. Onze medewerkers laten u dan zo snel mogelijk weten wanneer u een antwoord/advies kunt verwachten.

Alle zaken worden behandeld door twee medewerkers. Het eerste gesprek is meestal een intakegesprek, waarin u uw probleem of vraag uiteenzet. Als het probleem niet meteen tijdens het spreekuur kan worden opgelost zullen onze medewerkers uw zaak verder in behandeling nemen en eventueel benodigde stukken opstellen.

Om u zo goed en zo snel mogelijk te kunnen helpen is het van belang dat u voor het intakegesprek (kopieën van) alle  documenten meeneemt die van belang kunnen zijn voor uw zaak

KOSTEN

In tegenstelling tot wat de naam ‘rechtswinkel‘ doet vermoeden, hoeft u niets te betalen voor het verstrekte advies of voor verrichte werkzaamheden. U zult dus nooit een rekening voor verleende diensten gepresenteerd krijgen. De medewerkers van de rechtswinkel zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Echter, indien de rechtswinkel kosten maakt ten behoeve van uw zaak, dan zullen deze kosten aan u in rekening worden gebracht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de kosten van het aangetekend verzenden van een brief, griffierechten of deurwaarderskosten. Uiteraard wordt er altijd met u overleg gevoerd, voordat er daadwerkelijk kosten worden gemaakt.

De rechtswinkel maakt elk jaar vele onkosten. Hierbij kan gedacht worden aan huurkosten, reiskosten, aanschaf van nieuwe wetboeken, telefoonkosten, drukkosten, etc. U kunt – indien u dat wilt – een vrijwillige bijdrage deponeren in de collectebus bij de receptie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op onze bankrekening met IBAN-nummer: NL39RABO0158812506. Een donatie wordt zeer gewaardeerd. Uw bijdrage wordt gebruikt om de voortzetting van de rechtswinkel te garanderen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle werkzaamheden van Stichting Rechtswinkel Heuvelland zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website.

We gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten werken